Call for Proposals: ‘Resilient Civil Society in the Easter Partnership Region’

Published: Jun 4, 2024 Reading time: 7 minutes
Call for Proposals: ‘Resilient Civil Society in the Easter Partnership Region’
© Photo: PIN Moldova
APEL DE PARTICIPARE
Context

Organizația People in Need (PIN) a fost înființată în 1992 de către un grup de corespondenți de război cehi care nu s-au mai mulțumit doar să transmită informații despre conflictele în desfășurare și au început să trimită ajutoare. Treptat, PIN a devenit o organizație umanitară profesionistă, care oferă asistență în regiunile afectate și sprijină respectarea drepturilor omului în întreaga lume. De parcursul celor 30 de ani de existență, PIN a devenit una dintre cele mai mari organizații non-profit din Europa Centrală. Pe lângă acordarea ajutorului umanitar și promovarea drepturilor omului, PIN activează și în domeniul educației, precum și oferă ajutor persoanelor care locuiesc în condiții de excluziune socială.

Recunoaștem că societatea civilă este diversă și că fiecare organizație are propriul său parcurs. Totuși, suntem bucuroși să ne conectăm și să ne sprijinim reciproc, știind că avem multe să învățăm unii de la alții.

PIN implementează în prezent un proiect regional finanțat de Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR). Acest proiect are ca scop consolidarea rolului organizațiilor societății civile (OSC) ca actori de guvernanță rezilienți, incluzivi și de încredere, contribuind la avansarea procesului de democratizare în regiunea Parteneriatului Estic. Proiectul are o durată de 24 de luni și va viza cel puțin 30 de OSC-uri din Armenia, Moldova și Georgia.

În cadrul proiectului, PIN va susține dezvoltarea capacităților, va oferi sprijin financiar, va facilita conexiunile la nivel național și regional și va oferi oportunități de învățare și schimb de experiență pentru organizațiile mici și structurate ale societății civile, organizațiile de bază, precum și pentru cele noi sau emergente.

Obiectivele Apelului de participare

Acest Apel de participare are ca scop selectarea OSC-urilor mici și formalizate, a organizațiilor de bază, precum și a OSC noi/emergente (create în ultimii 1 - 2,5 ani) ale căror mandate se aliniază direct cu prioritățile UE prezentate în programele indicative multianuale (MIP) și care sunt:

 • concentrate pe influențarea schimbărilor sociale, advocacy/dialogul politic, servesc drept punți de legătură între autoritățile publice și comunitate/constituenți;
 • exemple de acțiuni civice sau comunitare anterioare, demonstrând o atitudine practică, pro activă și o înțelegere a provocărilor pe care le presupune colaborarea pentru schimbare;
 • interesate să îi mobilizeze pe alții pentru a obține schimbări și rezultate concrete. Deschidere față de lărgirea gamei de membri, parteneri și părți interesate implicate.
 • gata să aloce timp și energie pentru dezvoltarea organizației în următoarele 18 luni, să își evalueze propriile puncte slabe și motivația de a-și dezvolta capacitățile.
 • motivate să creeze rețele și colaborări cu colegii din alte OSC la nivel național și regional.
Sfera de activitate prevăzută în cadrul proiectului:

Toate OSC-urile selectate vor putea:

 • Să își autoevalueze capacitățile organizaționale cu ajutorul instrumentului de evaluare a capacității organizaționale participative (OCAT). Să elaboreze sau să revizuiască documentul de strategie, axat pe principalele direcții strategice pentru următorii 3 ani. Să elaboreze un plan de acțiune pentru dezvoltarea organizațională (DAP), care să prezinte prioritățile de dezvoltare a capacităților, principalele etape de dezvoltare, termenele, resursele și persoanele responsabile.

Durata și termenul orientativ: 3, 5 zile în lunile iunie, iulie și august 2024.

 • Să beneficieze de activități personalizate de dezvoltare a capacităților, inclusiv ateliere de formare (7 zile), consultări la locul de muncă (3 zile) și schimburi de experiență între colegi (1-1,5 zile). Aceste activități vor fi adaptate în conformitate cu nevoile fiecărei OSC descrise în etapele anterioare.

Durata și termenul orientativ: Aproximativ 12 zile în lunile septembrie și octombrie 2024, și februarie 2025.

 • Vor avea posibilitatea de a solicita sprijin financiar pentru finanțarea propriilor proiecte prioritare prevăzute în planurile de acțiune pentru dezvoltare (DAP).

Durata și termenul orientativ: va fi lansat în octombrie 2024 și se va derula pe o perioadă de 10-11 luni.

 • Beneficia de dezvoltarea capacităților de colaborare, abilităților de leadership și practicilor de democrație participativă, inclusiv participarea la un eveniment de networking și colaborare de 2,5 zile, denumit laborator de colaborare.

Durata și calendarul orientativ: 2,5 zile în lunile aprilie și mai 2025.

 • Solicita sprijin financiar pentru inițiative/proiecte de învățare implementate de OSC și pentru planificarea acțiunilor de advocacy.

Durata și calendarul orientativ: Inițiativa va fi lansată în luna mai 2025 și se va desfășura pe o perioadă de 5-6 luni.

 • Participa la un eveniment online (1 zi) și la un eveniment de networking la nivel regional (2 zile) cu colegii din Armenia și Moldova, eveniment care va fi adaptat în funcție de țară.

Durata și calendarul estimativ: 3 zile în lunile septembrie-octombrie 2024 și octombrie-noiembrie 2025.

Notă: Este posibil ca programul să fie ajustat pe parcursul implementării pentru a răspunde mai bine nevoilor organizațiilor societății civile în contextul național. Încurajăm organizațiile interesate să completeze formularul de cerere anexat și să-l trimită, împreună cu cel puțin două referințe, la adresele Moldova-CSA@peopleinneed.cz și concurs.moldova@peopleinneed.net. Referințele pot fi din partea beneficiarilor, donatorilor sau partenerilor. Cererile pot fi depuse în limbile română și engleză.

Procesul de evaluare:
Cererile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
 • alinierea clară a misiunii și activităților planificate la sectoarele prioritare ale UE în țara respectivă, cum ar fi egalitatea de gen, combaterea corupției, durabilitatea mediului și sprijinirea grupurilor marginalizate.
 • dorința clară de a forma parteneriate cu alte organizații ale societății civile, atât la nivel național, cât și regional.
 • disponibilitatea de a dedica timp și energie dezvoltării organizației în următoarele 18 luni, pentru evaluarea performanțelor și stimularea motivației pentru dezvoltarea abilităților.
 • să fie entități înregistrate oficial, cu un obiectiv clar de a influența schimbarea socială prin advocacy și dialog politic.
 • angajamentul demonstrat față de transparență și responsabilitate în cadrul activităților, inclusiv în ceea ce privește gestiunea și raportarea financiară.
 • potențialul de a avea un impact durabil, indicând capacitatea de a menține și extinde activitățile depășind limita imediată.
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criterii Punctaj (%)

 • OSC de bază, noi/emergente, mici, care sunt înregistrate în mod oficial și care se concentrează pe schimbarea socială prin advocacy și dialog politic, și servește ca și intermediar între autoritățile publice locale și comunități sau constituenți. criteriu de calificare - da/nu
 • Exemple de acțiuni civice sau comunitare (implementate în ultimii 2 ani), demonstrând o atitudine practică și pro activă, precum și o înțelegere a provocărilor de a lucra împreună pentru schimbare. 20
 • Înțelegerea domeniului tematic, a contextului local și a cauzelor care stau la baza problemelor. 10
 • Motivație clară de a forma parteneriate cu colegii din organizațiile societății civile, atât la nivel național, cât și regional. 20
 • Capacitatea de a-și recunoaște punctele slabe și motivația de a-și îmbunătăți și dezvolta capacitățile. 20
 • Angajamentul demonstrat față de transparență și responsabilitate în operațiuni, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și raportarea financiară. 10
 • Disponibilitatea de a dedica timp și energie pentru dezvoltarea organizației în următoarele 18 luni. 20

Organizațiile solicitante vor fi evaluate de un comitet de evaluare până la data de 20 iulie 2024. Solicitanții vor fi contactați direct pentru clarificări suplimentare, dacă este necesar. Eventual, se vor organiza interviuri suplimentare cu OSC selectate, precum și interviuri de preselecție (dacă este cazul) și se vor verifica referințele părților interesate.

Notă: Dosarele din partea întreprinderilor private, organizațiilor religioase sau politice, autorităților publice sau organizațiilor afiliate nu sunt eligibile în cadrul acestei cereri.

Termenul limită de depunere:

Formularul de aplicare (descarcă)

Vă rugăm să trimiteți dosarele până la data 18 iunie 2024, ora 23:55, la următoarele adrese de email: concurs.moldova@peopleinneed.cz și Moldova-CSA@peopleinneed.cz (CC), cu subiectul ”Exprimarea interesului pentru participarea la Programul de dezvoltare al OSC.”

Întrebările sau solicitările suplimentare trebuie trimise la aceeași adresă de email până la ora 18:00, data de 12 iunie 2024. Acestea vor fi abordate în cadrul sesiunii de informare.

Sesiune de informare:

Sesiunea de informare în formatul online privind aspectele cererii de participare va avea loc pe data de 12 iunie 2024, ora 15:05; organizată pe platforma Zoom, la următorul link de acces:

https://us06web.zoom.us/j/81717820029?pwd=97VqcWT1PAm9a9ybFxDXrgcjSadbak.1

Meeting ID: 817 1782 0029

Passcode: 752745

Dosarele primite după ora 24:00, data de 18 iunie 2024, nu vor fi luate în considerare. Asistența suplimentară va fi oferită în baza unei eventuale solicitări.

Autor: PIN Moldova

Related articles