Răspuns și recuperare în situații de urgență

Răspuns și recuperare în situații de urgență

© Tereza Hronová

Unul din pilonii activității PIN Moldova este ajutorul oferit populației afectate de crize care necesită răspuns imediat și recuperare pe termen lung. Războaiele, pandemiile, crizele economice și dezastrele naturale sunt doar câteva dintre circumstanțele care pot afecta direct și semnificativ calitatea vieții populației dezavantajate, iar noi ne propunem să fim alături de acești oameni, atât prin ajutor umanitar, cât și prin proiecte care îi ajută să se integreze mai bine în societate, să devină mai atractivi pentru piața muncii și să devină rezilienți la provocări.

Republica Moldova se confruntă în prezent cu o creștere exponențială a numărului de crize care necesită răspuns imediat. În ultimii ani, populația vulnerabilă a fost nevoită să facă față unui val de scumpiri, care au afectat capacitatea lor de a-și acoperi costul de trai din venitul modest pe care îl aveau. Pandemia, criza economică, criza energetică, au făcut ca această categorie de populație să devină tot mai vulnerabilă. Mai mult ca atât, războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina a generat un val mare de refugiați, o mare parte traversând teritoriul Republicii Moldova. Dintre aceștia, numeroase familii au rămas aici, în căutare de un trai mai sigur.

Am fost și suntem pregătiți să facem față provocărilor. Odată cu începerea războiului, necesitatea de a putea asigura ajutor umanitar a sporit considerabil. La fel, suntem alături de voluntarii și organizațiile care asigură distribuirea acestui ajutor, dar și suport emoțional populații vulnerabile. Împreună putem face lumea un loc mai bun, iar misiunea PIN Moldova este de a ne asigura că toți se pot bucura de el. 

Textul întreg Mai puțin text

Ongoing ActivitiesSAUPast Activities

CASH: Programul de transferuri pe bază de numerar către refugiați și gospodăriile moldovenești care găzduiesc refugiați

CASH: Programul de transferuri pe bază de numerar către refugiați și gospodăriile moldovenești care găzduiesc refugiați

PIN urmărește să abordeze nevoile de bază ale celor mai vulnerabili refugiați și ale comunităților gazdă din țară printr-un răspuns integrat care pune protecția și protecția în centru, consolidând în același timp integrarea și coeziunea socială.

Mai precis, această acțiune va sprijini gospodăriile de refugiați care trăiesc în afara RAC-urilor oficiale pentru a-și acoperi nevoile de bază, precum și nevoile de iarnă ale gospodăriilor care găzduiesc refugiați afectați de criza energetică prin asistență multifuncțională în numerar.

În general, răspunsul va viza un total de 1.600 de gospodării care găzduiesc, ajungând la aproximativ 3.680 de persoane vulnerabile.
PLACE: Răspuns umanitar multisectorial refugiaților ucraineni și gospodăriilor moldovenești vulnerabile din Moldova

PLACE: Răspuns umanitar multisectorial refugiaților ucraineni și gospodăriilor moldovenești vulnerabile din Moldova

PLACE este un proiect care oferă bani pentru chirie, asistență juridică și consiliere, precum și servicii de protecție pentru ucrainenii din Moldova. Principalul obiectiv al PiN în cadrul acestui consorțiu se axează pe activități de protecție cuprinzătoare, în special pe furnizarea de servicii de sprijin psihosocial (PSS) prin intermediul mai multor canale pentru a îmbunătăți bunăstarea psihosocială a oamenilor după ce au trecut prin evenimente adverse sau incidente traumatice, și anume strămutarea prelungită și conflictul armat. PiN implementează activități de protecție în mod direct, precum și prin parteneriate cu OSC locale din nordul și sudul Moldovei. 

Prima dintre activitățile PiN este de a stabili un mecanism de referire pe mai multe niveluri în sudul Moldovei (pe baza piramidei MHPSS a IFRC) prin intermediul unui punct focal profesional desemnat și cu sprijinul OSC-urilor partenere pentru a se asigura că persoanele care au nevoie de îngrijire specializată în domeniul sănătății mintale sunt direcționate către actorii sau centrele de tratament adecvate.  

În al doilea rând, PiN desfășoară activități de protecție pentru refugiați și comunitățile gazdă, vizând femeile, copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu nevoi speciale și probleme de mobilitate. Activitățile includ furnizarea de PSS prin consiliere individuală și de grup în persoană, precum și activități de coeziune socială (cum ar fi cursuri de limbi străine, ateliere artizanale, schimburi culturale etc.). În afară de terapia la fața locului, OSC partenere ale PIN trimit unități mobile pentru a oferi asistență psihologică de urgență grupurilor vulnerabile în centrele de cazare pentru refugiați (RAC) și în gospodăriile de găzduire.  

Ca parte a activităților sale de protecție a copilului și de coeziune socială, PIN gestionează, de asemenea, două spații prietenoase cu copiii (Child Friendly Spaces - CFS) pentru a sprijini bunăstarea holistică și dezvoltarea emoțională și învățarea în siguranță între copiii ucraineni și moldoveni.  

În cele din urmă, PiN monitorizează un serviciu de asistență telefonică 24/7 pentru a oferi sprijin și consiliere imediată în situații de criză prin SMS-uri și apeluri telefonice. Linia telefonică de urgență este gestionată de 4 psihologi care oferă PSS în română, ucraineană și/sau rusă. Biroul liniei telefonice de urgență, cu sediul la Chișinău, este o completare la restul activităților de protecție și este disponibil pentru toți beneficiarii, dar mai ales pentru cei care sunt în mișcare sau care locuiesc în locații îndepărtate din întreaga Moldovă. Astfel, activitățile PiN integrează coeziunea socială prin asistarea atât a refugiaților ucraineni, cât și a comunităților gazdă din Moldova. 

BRICKSS: Încurajăm copiii prin cunoștințe și abilități sociale

BRICKSS: Încurajăm copiii prin cunoștințe și abilități sociale

BRICKSS este un proiect pilot de protecție a copilului și educație în situații de urgență finanțat de PiN. Scopul său este de a răspunde nevoilor de educație ale copiilor ucraineni refugiați în Moldova. Principalul domeniu de intervenție se axează pe crearea unui centru de învățare digitală și a unui spațiu prietenos pentru copii, asigurând continuitatea educației și accesul la sprijin psihosocial pentru copiii refugiați și cei din comunitatea gazdă.  

Centrul de învățare digitală (DLC) oferă copiilor o locație în care pot accesa învățarea formală online a ME prin intermediul platformei All Ukrainian Online School în timpul orelor de școală. DLC este un laborator echipat cu mobilier, materiale de siguranță, materiale de predare și învățare, precum și laptopuri preîncărcate cu software de siguranță pentru accesul protejat al copiilor la internet. În DLC sunt prezenți facilitatori instruiți (unii dintre ei foști profesori ucraineni) pentru a supraveghea studiile copiilor și pentru a le oferi un sprijin suplimentar în persoană pentru a îmbunătăți rezultatele învățării.  

După-amiaza, copiii au acces la lecții de învățare social-emoțională (SEL) și la activități recreative, susținute de personal calificat într-un spațiu prietenos pentru copii (CFS). Spațiile sunt sigure și potrivite pentru activități de învățare și de bunăstare pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, în cadrul unor sesiuni extrașcolare care sunt structurate în jurul curriculumului SEL al Spațiilor de învățare sigure și vindecătoare ale IRC. Obiectivul principal al curriculumului SEL este de a consolida 5 competențe SEL de bază: construirea creierului, reglarea emoțiilor, abilități sociale pozitive, rezolvarea conflictelor și perseverența copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Curriculumul oferă 9 luni de lecții defalcate în trei lecții de 2 ore pe săptămână. 

ACCES VI: Furnizarea de asistență umanitară multisectorială pentru populațiile afectate de conflict în Ucraina și Moldova

ACCES VI: Furnizarea de asistență umanitară multisectorială pentru populațiile afectate de conflict în Ucraina și Moldova

ACCESS VI a fost un proiect transfrontalier condus de PiN UA, care a oferit asistență în numerar multifuncțională, adăposturi, protecție, securitate alimentară, servicii WASH și servicii de sănătate pentru populațiile de interes din estul, nord-estul și sud-estul Ucrainei, precum și din Moldova. PiN MDA a oferit MPCA gospodăriilor din Moldova care găzduiesc refugiați ucraineni pentru a ajuta la acoperirea. În plus, PiN, în parteneriat cu 3 OSC, a oferit sprijin psihosocial și consiliere și asistență juridică pentru refugiați, în special prin intermediul serviciilor mobile și al implicării comunității.

În ceea ce privește activitățile sale MPCA, PIN a distribuit plăți unice în numerar la peste 1 000 de gospodării vizate care găzduiesc cel puțin două persoane strămutate din Ucraina pentru o perioadă minimă de o săptămână. Scopul asistenței a fost de a ajuta gospodăriile să facă față costurilor pentru plata alimentelor și a utilităților, a echipamentelor de bază pentru casă și a altor nevoi urgente prin intermediul serviciului poștal din Moldova.

În același timp, PiN, prin intermediul OSC-urilor partenere, a operat o linie telefonică de urgență PSS în iunie 2022, susținută de o platformă online care oferă consultări gratuite PSS refugiaților. Consultațiile au fost oferite de psihologi calificați, inclusiv solicitări pentru consultații repetate. De asemenea, OSC partenere au operat unități mobile PSS pentru a oferi consultații juridice și psihosociale beneficiarilor din districtele de nord și de sud. Ambele OSC aveau experiență în domeniul asistenței mobile și au putut acoperi zone greu accesibile, inclusiv sate îndepărtate, centre de cazare formale și informale pentru refugiați.

Această intervenție și-a încheiat activitățile în aprilie 2023.
Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică

Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică

Acest proiect a fost conceput pentru a menține stabilitatea Republicii Moldova prin atenuarea impactului creșterii prețului la gaze asupra celor mai vulnerabile gospodării prin asigurarea accesului la resurse financiare și materiale de ajutorare (lemne de foc și brichete) în timpul lunilor de iarnă, precum și prin asigurarea unui acces îmbunătățit la serviciile sociale pentru gospodăriile defavorizate din punct de vedere economic. 
Această intervenție s-a încheiat în aprilie 2023.
Parteneriatul estic - Programul de solidaritate împotriva COVID-19

Parteneriatul estic - Programul de solidaritate împotriva COVID-19

Proiectul a avut ca scop consolidarea rolului OSC în promovarea democratizării în Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova. Printre rezultate se numără îmbunătățirea capacității organizaționale a OSC, creșterea implicării civice și a dialogului politic, precum și consolidarea legăturilor și a cooperării între OSC și sectorul privat. Acest lucru contribuie la responsabilitatea, eficacitatea și colaborarea OSC-urilor ca motoare ale schimbărilor pozitive.
COVID-19 Răspuns: Ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei

COVID-19 Răspuns: Ajutăm oamenii cu dizabilități să facă față pandemiei

Proiectul COVID-19 a înființat sectorul PIN ERR în Moldova. Acesta a fost o intervenție menită să protejeze viețile și să consolideze reziliența persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora în fața impactului economic al pandemiei COVID-19. PIN a colaborat cu numeroase OSC pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități au avut un acces îmbunătățit la informații privind riscurile legate de COVID-19 și măsurile de protecție; pentru a distribui articole de igienă de bază, inclusiv materiale de curățare și echipamente de protecție personală (PPE), cum ar fi măști chirurgicale și mănuși din latex; și pentru a sprijini persoanele cu dizabilități în cadrul întreprinderilor sociale care le-au permis să își păstreze sau să își recapete un loc de muncă. Un total de 72 010 articole materiale de ajutor au fost distribuite populațiilor vizate. 
Această intervenție și-a încheiat activitățile în decembrie 2020.