Incluziune și Protecție Socială

Incluziune și Protecție Socială

© Natalia Rotaru

Echipa noastră susține procesul de dezinstituționalizare și dezvoltarea serviciilor sociale comunitare drept alternativă pentru îngrijirea rezidențială, astfel schimbând spre bine viața persoanelor cu dizabilități mintale. Noi am oferit suport pentru crearea serviciului social „Locuința protejată” și pentru elaborarea strategiilor locale de incluziune socială în patru raioane.Textul întreg Mai puțin text