Incluziune și protecție socială

Incluziune și protecție socială

© Natalia Rotaru

Echipa noastră susține procesul de dezinstituționalizare și dezvoltarea serviciilor sociale comunitare drept alternativă pentru îngrijirea rezidențială, astfel schimbând spre bine viața persoanelor cu dizabilități mintale. Noi am oferit suport pentru crearea serviciului social „Locuința protejată” și pentru elaborarea strategiilor locale de incluziune socială în patru raioane.Textul întreg Mai puțin text

Past Activities

Proiectul „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”

Proiectul „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”

Serviciile sociale trebuie să răspundă necesităților reale ale oamenilor, inclusiv ale grupurilor vulnerabile, de aceea ei trebuie implicați în planificarea serviciilor la nivel de comunitate. Acest proiect are drept scop să susțină autoritățile publice locale din raioanele Cahul, Glodeni și Strășeni pentru a planifica serviciile sociale împreună cu beneficiarii acestora și reprezentanții societății civile, folosind principiile și avantajele unui dialog public, incluziv. Principalele activități ce vor fi realizate în cadrul proiectului sunt: 1) împărtășirea experienței autorităților publice din Republica Cehă privind planificarea comunitară a serviciilor sociale; 2) analizarea capacităților și resurselor pentru planificarea și prestarea serviciilor sociale; 3) elaborarea ghidului metodologic privind planificarea comunitară și diseminarea acestuia în rândul autorităților, prestatorilor de servicii sociale; 4) instruirea angajaților din administrația publică, responsabili de pregătirea planurilor comunitare; 5) informarea oamenilor din comunități și implicarea lor în planificarea serviciilor sociale; 6) elaborarea și aprobarea planurilor comunitare în cele trei raioane; 7) consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale locale privind planificarea strategică, monitorizare și evaluare, elaborarea participativă a bugetului, advocacy. Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.