Drepturile Omului & Educația Mediatică

Drepturile Omului & Educația Mediatică

© Foto: Dmitrii Vosimeric

People in Need consideră că educația mediatică este o condiție primordială pentru un spirit civic activ. În ultimii ani, creșterea dramatică a expunerii cetățenilor la știri false și propagandă prin intermediul rețelelor de socializare și al surselor online a scos în evidență necesitatea ca tinerii să aibă cunoștințele și instrumentele necesare pentru a analiza în mod obiectiv multitudinea de informații disponibile. PIN organizează diverse activități pentru a îmbunătăți și consolida cunoștințele despre drepturile omului și abilitățile de alfabetizare mediatică în Moldova. 

Pe lângă faptul că oferă un sprijin solid și continuu societății civile locale, PIN tinde să creeze o societate rezilientă și incluzivă folosind metodologia internă - ”O singură lume în școli”. Aceasta se adresează tinerei generații de cetățeni activi și pune bazele pentru ca aceștia să responsabilizeze guvernele lor și să le facă să răspundă la nevoile alegătorilor săi. Metodologia realizează acest lucru prin intermediul unei serii de subiecte cinematografice și a unor activități ulterioare care îi introduc pe tineri în viața civică. OWIS se concentrează pe consolidarea capacității profesorilor și a liderilor de tineret de a aplica metodologia, în timp ce tinerii se implică ei înșiși în activități integrate menite să formeze cetățeni activi. Ca urmare, este un punct de plecare care le permite tinerilor să analizeze în mod critic lumea din jurul lor și să dobândească abilitățile și motivația de a lupta împotriva nedreptății și de a îmbunătăți comunitățile în care trăiesc. 

OWIS folosește filme documentare pentru a iniția dezbateri pe teme complicate cu scopul de a schimba atitudinile în rândul tinerei generații. Este un instrument indispensabil pentru dezvoltarea abilităților de gândire critică și poate fi adaptat pentru a se concentra pe o varietate de subiecte, inclusiv drepturile omului, protecția mediului etc. Ca parte a "pachetului" OWIS, toți profesorii participanți sunt instruiți cu privire la modul de utilizare a filmelor documentare ca metodă de predare și de organizare a lecțiilor cu ajutorul materialelor OWIS. În afara sălii de clasă, OWIS poate fi, de asemenea, un instrument de educație non-formală prin intermediul organizațiilor locale sau al grupurilor de tineri, mergând mai departe în schimbarea atitudinii și inspirând tinerii să facă schimbări în comunitățile lor. 

Impactul OWIS este clar - le deschide ochii tinerilor care, altfel, ar avea oportunități limitate de a-și dezvolta abilitățile de gândire critică sau de a-și imagina cum pot face o diferență în societatea lor.

Textul întreg Mai puțin text

Past Activities

"O singură lume în școli" - parte componentă a proiectului ”Reziliența societății civile și răspunsul mass-media la războiul din Ucraina”

PIN Moldova propune programul de documentare "O singură lume în școli" pentru a contracara dezinformarea și pentru a susține dezvoltarea abilităților critice în domeniul mass-media în comunitățile dominante și non-dominante prin intermediul trainingurilor și al granturilor pentru campanii la scară mică. Componenta include două părți vitale: Traininguri de alfabetizare mediatică care vor familiariza participanții cu metodologia de utilizare a filmelor documentare pentru alfabetizarea mediatică și le va permite să o utilizeze în mod eficient în planurile lor de acțiune în cadrul granturilor de alfabetizare mediatică care vor sprijini în continuare actorii locali ai societății civile în promovarea alfabetizării mediatice și combaterea dezinformării. Formările și granturile de alfabetizare mediatică au făcut pași importanți în echiparea persoanelor cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a naviga în mod critic în peisajul mediatic actual. Acestea au contribuit la o societate mai informată, mai angajată și mai alfabetizată mediatic.
Sporirea rolului cetățenilor în mass-media națională prin educație mediatică în școli

Sporirea rolului cetățenilor în mass-media națională prin educație mediatică în școli

Proiectul și-a propus să contribuie la abilitarea cetățenilor din Moldova pentru a se implica activ în problemele publice prin intermediul unei mai bune alfabetizări mediatice în rândul tinerilor și prin consolidarea jurnalismului civic. În acest sens, proiectul a sporit gradul de conștientizare a rolului știrilor false și a propagandei în viața publică prin intermediul modulelor de educație mediatică One World in Schools în rândul elevilor. Impactul intervenției a atins o dimensiune dublă: 1) o nouă generație de tineri informați, jurnaliști civici și profesori din regiuni sunt împuterniciți prin intermediul OWIS și 2) mass-media independentă consolidată din regiuni oferă cetățenilor o viziune mai amplă asupra problemelor critice cu care se confruntă societatea moldovenească și o legătură mai bună între tinerii împuterniciți și mass-media independentă este conectată prin intermediul granturilor media.
”O singură lume în școli” – Filme documentare pentru promovarea drepturilor omului și combaterea discriminării

”O singură lume în școli” – Filme documentare pentru promovarea drepturilor omului și combaterea discriminării

Proiecte menite să contribuie la dezvoltarea gândirii critice și a competențelor mediatice. Aceasta servește ca o condiție prealabilă pentru un spirit cetățenesc activ și ca una dintre posibilele soluții la creșterea expunerii cetățenilor la știri false și propagandă. Activitățile proiectului au inclus punerea la dispoziție a setului de instrumente metodologice OWIS, care conținea următoarele: sinopsisul filmului, întrebări și răspunsuri pe tema filmului, instrucțiuni pentru activități educaționale desfășurate în clasă, fișe de lucru și un ghid practic privind modul de utilizare a documentarelor în timpul lecțiilor și de atașare a acestora la manualul online deja existent pentru profesori. Pentru fiecare film au fost create instrucțiuni pentru metode educaționale interactive, astfel încât profesorii să poată lucra cu elevii într-un mod mai interactiv și la un nivel mai personal, dezvoltând astfel abilități cruciale în prezent pentru o societate rezistentă și activă. Formarea și consolidarea capacităților au făcut parte integrantă din dezvoltarea competențelor profesorilor și facilitatorilor OWIS în școli.

Activități desfășurate în cadrul proiectului multianual: 

1. Ianuarie 2017 - august 2018   

Donator: Ministerul Afacerilor Externe (Republica Cehă)   

2. August 2015 - aprilie 2016 

Donator: Ambasada Finlandei la București 

3. Ianuarie 2015 - septembrie 2015 

Donator: PNUD, Ministerul Afacerilor Externe (Republica Cehă)   

4. Mai 2014 - februarie 2015 

Donator: PNUD 

5. Ianuarie 2014 - decembrie 2014 

Donator: Ministerul Afacerilor Externe (Republica Cehă)