Moldova

Moldova

© Foto: Natalia Rotaru

People in Need (PIN) a desfășurat activități în regiunea transnistreană începând cu anul 2003, prin intermediul proiectelor care promovau gândirea critică și susțineau organizațiile locale ale societății civile. După anul 2009, activitatea PIN în Republica Moldova s-a diversificat datorită proiectelor de dezvoltare, care au adus viziuni și practici noi și au pus oamenii și comunitățile în centrul a tot ceea ce facem.

Pe parcursul prezenței sale în țară, PIN a contribuit la dezvoltarea a patru sectoare:

  • Trai și mediu durabil
  • Incluziune și protecție socială
  • Buna guvernare
  • Suport pentru societatea civilă din regiunea transnistreană.


Rolul echipei PIN este să susțină oamenii și să se implice acolo unde este cel mai mult nevoie, iată de ce eforturile noastre se concentrează asupra câtorva grupuri țintă.


Tinerii

Migrația masivă a populației este o problemă crucială pentru Republica Moldova, care afectează în special tânăra generație. Pentru a vedea impactul pozitiv asupra dezvoltării țării este necesar să ne concentrăm asupra tinerilor, să le oferim o alternativă vizavi de migrație și să creăm condiții pentru ca ei să rămână în țară.

Micii antreprenori


Sărăcia este problema de bază care previne dezvoltarea socio-economică a țării. Micii antreprenori pot avea un rol esențial în schimbarea acestei situații, dar ei nu au încredere în sectorul de business și nu dețin abilitățile necesare pentru a gestiona o afacere profitabilă. De aceea, PIN le oferă suport și îi ghidează cum să inițieze și să-și dezvolte afacerea.

Fermierii certificați ecologic și cei aflați în conversie

Agricultura este sectorul economic principal al țării. Pe de o parte, promovarea agriculturii ecologice contribuie la utilizarea durabilă a resurselor naturale, iar pe de altă parte, aceasta reprezintă o oportunitate profitabilă de business datorită amplasării Republicii Moldova în vecinătatea pieței europene a produselor agricole ecologice, aflată în continuă creștere.


Persoanele cu dizabilități


Persoanele cu dizabilități, precum și alte grupuri vulnerabile, sunt afectate de discriminare și excluziune din cauza lipsei serviciilor sociale necesare și a prejudecăților răspândite. Stoparea și prevenirea oricărei forme de discriminare va asigura că toți oamenii sunt incluși în societate, pot trăi o viață demnă și au acces la servicii și oportunități.


Activiști și inițiative civice


PIN crede că adevărații actori ai societății civile își urmăresc misiunea și valorile, sunt implicați și responsabili față de cetățeni, participă activ în dialogul privind politicile relevante pentru societate și se concentrează pe schimbările reale pe care vor să le aducă. Susținând acești actori, noi le oferim posibilitatea să-și urmeze propria cale de dezvoltare și să-și atingă potențialul maxim.


Administrația publică locală

Autoritățile administrației publice locale sunt parteneri strategici pentru PIN, fiind cei care încurajează implicarea eficientă și proactivă a sectorului public pentru a soluționa problemele prioritare.


Textul întreg Mai puțin text