Dezvoltare Rurală și Resurse de trai Durabile

Dezvoltare Rurală și Resurse de trai Durabile

© Foto: Natalia Rotaru

People in Need consideră că un mediu de afaceri durabil și incluziv este esențial pentru a reduce sărăcia și pentru a atenua emigrarea masivă a populației active. În continuitate cu strategia noastră anterioară, intenționăm să facilităm cooperarea între actorii locali din sectorul public și privat, să sprijinim dezvoltarea unor afaceri durabile și incluziv, să creștem veniturile locale și să contribuim la creșterea infrastructurii locale de sprijinire a afacerilor.

Textul întreg Mai puțin text

Ongoing ActivitiesSAUPast Activities

Modernizarea, inovarea și utilizarea cunoștințelor pentru sectorul laptelui din Moldova

Modernizarea, inovarea și utilizarea cunoștințelor pentru sectorul laptelui din Moldova

Micii fermieri, care sunt piatra de temelie a sectorului lactatelor din Moldova, se confruntă în prezent cu probleme existențiale, având de a face cu numeroase provocări care amenință dezvoltarea pieței locale de lapte. Slăbiciunile în procesul de producție a laptelui, controlul calității, lacunele în furnizarea de servicii veterinare pentru animale și coordonarea insuficientă a participanților pe piață se reflectă într-o reducere a volumului și calității produselor lactate introduse pe piață. În același timp, numărul producătorilor moldoveni de lactate și animale este în scădere lent, așa cum a fost cazul în ultimul deceniu. Intenția proiectului propus este de a inversa această tendință.

Proiectul este axat pe îmbunătățirea condițiilor economice ale fermierilor mici și mijlocii prin consolidarea lanțului valoric al produselor lactate din nordul Moldovei, folosind o abordare de dezvoltare a sistemelor de piață (MSD) și folosind cunoștințe și experți tehnici din Republica Cehă și Moldova. Până în acest punct, proiectul a stabilit o platformă regională pentru coordonarea sectorului lactatelor, întărirea capacității MCC-urilor de lapte și îmbunătățirea accesului fermierilor la consultanță veterinară. Drept urmare, acesta va consolida eficiența și cooperarea participanților pe piață de-a lungul lanțului valoric al produselor lactate și va crește productivitatea și calitatea laptelui fermierilor mici și mijlocii de bovine.
Acționăm ECO prin Inovație

Acționăm ECO prin Inovație

Propunerea de proiect a avut ca scop să contribuie la dezvoltarea rurală durabilă în Moldova prin gestionarea ecologică eficientă a terenurilor agricole. Obiectivele principale au fost de a pilota practicile de agricultură integrată pentru îmbunătățirea gestionării solului și de a promova rezultatele în rândul autorităților relevante, instituțiilor științifice și fermierilor.

De proiect au beneficiat în mod direct un număr total de 3 155 de persoane, care au primit resurse și instruire valoroase. Printre acestea s-au numărat distribuirea de ghiduri privind compostul și fertilitatea solului, o zi pe teren care a prezentat cele mai bune practici de agricultură ecologică și sesiuni de formare privind agricultura durabilă. Inițiativele proiectului au sporit gradul de conștientizare și cunoștințele beneficiarilor, oferindu-le competențele necesare pentru gestionarea durabilă a terenurilor și pentru agricultura ecologică.

În plus, proiectul a abordat provocările legate de gestionarea deșeurilor prin transformarea deșeurilor organice din 99 de gospodării în compost, care a fost apoi aplicat ca îngrășământ organic pe câmpurile locale. Această inițiativă a acoperit o suprafață impresionantă de 79 de hectare în satele vizate. Nu numai că a contribuit la bunăstarea economică a comunităților, dar a atenuat, de asemenea, pericolele de mediu asociate cu poluarea deșeurilor.

În plus, proiectul a încurajat durabilitatea pe termen lung a modelului de gestionare a deșeurilor implementat. Acesta a facilitat schimbări de comportament în rândul membrilor comunității și a declanșat continuarea practicilor de compostare. Se așteaptă ca această evoluție să consolideze reziliența comunităților țintă, să încurajeze adoptarea în continuare a compostării și să pregătească terenul pentru extinderea modelului de gestionare a deșeurilor în alte sate, cum ar fi Cuhuresti și Oliscani.

Proiectul și-a îndeplinit cu succes obiectivele prin promovarea practicilor agricole durabile, îmbunătățirea fertilității solului și introducerea unui model eficient de gestionare a deșeurilor în comunitățile țintă. Prin distribuirea de resurse, sesiuni de formare și implementarea programelor de compostare, proiectul a avut un impact direct asupra a peste 3.000 de persoane.

Punând accentul pe agricultura integrată și pe gestionarea integrată a deșeurilor, proiectul nu numai că a îmbunătățit gestionarea ecologică a terenurilor agricole, dar a și împuternicit beneficiarii cu cunoștințe și competențe valoroase pentru o durabilitate pe termen lung. Realizările acestui proiect sunt o dovadă a potențialului de dezvoltare rurală durabilă în Moldova și oferă un model reproductibil pentru inițiative viitoare.
Dezvoltarea agriculturii ecologice durabile în Republica Moldova

Dezvoltarea agriculturii ecologice durabile în Republica Moldova

Beneficiarii proiectului au fost organizațiile de fermieri și de consumatori, fermierii ecologici și publicul larg. De asemenea, proiectul a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare și cunoaștere a agriculturii ecologice, sprijinirea dezvoltării sectorului agriculturii ecologice în Moldova și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale fermierilor și consumatorilor implicați în acesta.

De proiect au beneficiat în mod direct un total de 1500 de persoane, care au sporit gradul de conștientizare și cunoștințele despre agricultura ecologică. Printre acestea se numără distribuirea de ghiduri privind compostul și fertilitatea solului, o zi pe teren care a prezentat cele mai bune practici în agricultura ecologică și sesiuni de instruire privind agricultura durabilă. Inițiativele proiectului au permis beneficiarilor o conștientizare și cunoștințe sporite, oferindu-le competențele necesare pentru gestionarea durabilă a terenurilor și pentru agricultura ecologică.

Înființarea oficială a unei cooperative de fermieri unici. Achiziționarea și donarea către cooperativă a 1 buncăr de compostare, 1 distribuitor de gunoi de grajd. Au fost elaborate planuri strategice; 4 spoturi video produse și difuzate online; 1 atelier cu jurnaliști, 4 participări la emisiuni gastronomice, 4 articole de specialitate, 19 membri au participat la cursuri de agricultură ecologică, 3 membri au participat la Zilele câmpului în Germania

Au fost organizați fermieri bio pentru depunerea documentelor pentru subvenții la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
A fost dezvoltat site-ul web și au fost publicate diverse tipuri de informații pentru fermieri: anunțuri despre evenimente (conferințe, întâlniri, expoziții etc.), lecții video, materiale de instruire, link-uri utile către site-uri profesionale etc. O conferință a fost organizată de MOVCA pentru studenții de la departamentul de agricultură, la care au participat 300 de persoane. 13 fermieri au participat la un training la ferma ecologică din România, regiunea Călărași, 10 participanți au participat la expoziția Biofach.

70 de participanți (inclusiv 22 de studenți și profesori de la Universitatea Aleco Russo din Moldova, de la departamentul de agricultură) au participat la ziua de teren pentru parcela demonstrativă înființată la Hiliuți, regiunea Râșcani, 30 de participanți au participat la ziua de teren pentru parcela demonstrativă înființată la Oliscani, regiunea Șoldănești.

Proiectul și-a atins cu succes obiectivele prin promovarea practicilor de agricultură ecologică, îmbunătățirea fertilității solului și introducerea unui model eficient de gestionare a deșeurilor în comunitățile țintă.
Sprijin pentru înființarea unei asociații de afaceri în Găgăuzia și Taraclia pe baza experienței cehe.

Sprijin pentru înființarea unei asociații de afaceri în Găgăuzia și Taraclia pe baza experienței cehe.

Proiectul "Sprijin pentru înființarea unei asociații de afaceri în Găgăuzia și Taraclia pe baza experienței cehe" a avut ca scop promovarea dezvoltării economice în regiune prin înființarea unei asociații de afaceri. Această asociație a servit drept platformă pentru ca întreprinderile locale să se conecteze, să facă schimb de cunoștințe și să pledeze pentru interesele lor. În plus, aceasta a oferit oportunități de formare și de consolidare a capacităților pentru a spori competențele de afaceri și competitivitatea membrilor. De acest proiect au beneficiat locuitorii din mediul rural, autoritățile, ONG-urile de dezvoltare, mass-media și publicul moldovean și internațional, precum și Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Găgăuzia și Taraclia.

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără înființarea cu succes a Asociației de afaceri, modelată după experiența cehă, care permite crearea de rețele și schimbul de cunoștințe între întreprinderile locale. Au fost organizate ateliere de lucru privind statutul juridic al GAL-urilor și punerea în aplicare a unei strategii de dezvoltare. O conferință de încheiere a reunit principalele părți interesate pentru a face schimb de recomandări și studii de caz din proiectele de punere în aplicare a strategiei de dezvoltare rurală în zona țintă. A fost întocmită și distribuită o publicație care a prezentat rezultatele proiectului, evaluări, fotografii, mărturii și studii de caz pentru a sprijini durabilitatea rezultatelor dincolo de durata proiectului.

Au fost create și promovate videoclipuri bazate pe studii de caz din UTA Găgăuzia și Taraclia prin intermediul canalului YouTube al PIN, cu opțiunea de partajare prin intermediul PNUD. Membrii GAL au efectuat o evaluare anuală a Strategiei de dezvoltare rurală, supervizată de PIN, concentrându-se pe evaluarea progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor. A fost introdusă o abordare participativă a monitorizării și evaluării, încorporând perspectivele oamenilor prin intermediul sondajelor de monitorizare și al evaluărilor de proiect. Constatările au avut ca scop să informeze acțiunile de adaptare. Raportul final, prezentat la conferința de încheiere, a oferit lecții valoroase învățate și recomandări pentru extinderea experienței GAL-urilor în alte regiuni ale Moldovei.
Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export

Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export

Propunerea de proiect a avut un obiectiv clar: promovarea și susținerea agriculturii ecologice în Moldova. Acesta urmărea să îmbunătățească expertiza și competențele agricultorilor, experților agricoli și părților interesate din sectorul agriculturii ecologice, crescând în același timp producția, vânzările și veniturile producătorilor și procesatorilor de produse ecologice. De asemenea, proiectul a urmărit să faciliteze exportul de produse ecologice, să consolideze capacitățile partenerilor locali și să sensibilizeze publicul și să creeze o cerere de produse ecologice în rândul acestuia.

În urma implementării proiectului, s-au obținut rezultate semnificative. Expertiza și competențele agricultorilor și ale experților agricoli în domeniul agriculturii ecologice au fost îmbunătățite în mod considerabil prin intermediul activităților de transfer de cunoștințe și de formare. Un număr total de 352 de fermieri au participat la aceste sesiuni de formare, 150 de fermieri beneficiind de o formare completă. În plus, 171 de fermieri au beneficiat de sesiuni de informare primară și de diverse activități de formare. De asemenea, proiectul a sprijinit crearea a două asociații de fermieri și consumatori de produse ecologice, promovând o comunitate puternică de agricultori ecologici în Moldova.

Impactul asupra producătorilor și procesatorilor de produse ecologice a fost substanțial. Proiectul i-a ajutat cu succes să își sporească producția, vânzările și veniturile. Aproximativ 50 % dintre fermierii sprijiniți au înregistrat o creștere remarcabilă a vânzărilor de produse ecologice, cu o creștere de cel puțin 20 % până la sfârșitul anului 2017, în comparație cu etapele inițiale ale proiectului. Mai mult, 50 de fermieri au fost implicați activ în exportul de produse, fie certificate ecologic, fie în proces de conversie, extinzându-și aria de acoperire a pieței dincolo de granițele Moldovei.

Un alt rezultat semnificativ a fost creșterea gradului de conștientizare a publicului și a cererii de produse ecologice. Proiectul a avut ca scop educarea și informarea publicului cu privire la beneficiile agriculturii ecologice, iar rezultatele au fost promițătoare. 
De asemenea, proiectul s-a axat pe consolidarea capacității partenerilor locali de a asigura viabilitatea pe termen lung a agriculturii ecologice. Până la sfârșitul proiectului, a fost înființată o unitate de consultanță pentru afaceri durabile. În plus, s-au înregistrat progrese considerabile în dezvoltarea asociațiilor ecologice și a ONG-urilor locale cu o capacitate semnificativă. Aceste eforturi contribuie la durabilitatea și creșterea generală a sectorului agriculturii ecologice din Moldova.

Impactul proiectului a fost susținut în continuare de stabilirea unor parteneriate cruciale și de dezvoltarea unor unități de consultanță în afaceri durabile și a unor asociații ecologice. Aceste rezultate servesc drept dovadă a succesului proiectului în promovarea dezvoltării rurale durabile și în furnizarea unui model reproductibil pentru viitoarele inițiative în sectorul agriculturii ecologice din Moldova.
Agricultura ecologică fortificată: Efort comun pentru construirea unui mediu favorabil agricultorilor ecologici în Republica Moldova

Agricultura ecologică fortificată: Efort comun pentru construirea unui mediu favorabil agricultorilor ecologici în Republica Moldova

Propunerea de proiect a avut ca scop atingerea mai multor obiective în sectorul agriculturii ecologice din Moldova. A urmărit să răspândească informații despre oportunitatea de afaceri a producției de cereale ecologice cu un canal de vânzare garantat, să convingă fermierii de rentabilitatea agriculturii ecologice și să îi informeze cu privire la tendințele și oportunitățile globale din sectorul ecologic. Proiectul a urmărit, de asemenea, să ofere cunoștințe teoretice și practice agricultorilor, să ofere sprijin și consultanță permanentă, să promoveze conceptul de alimente ecologice în rândul publicului moldovean, să sporească suprafața cultivată cu culturi ecologice, să îmbunătățească infrastructura de distribuție a alimentelor și să stabilească o piață solidă pentru produsele ecologice care să implice mai multe părți interesate.

Proiectul a reușit să formeze cu succes un total de 480 de persoane în cadrul cursurilor inițiale de formare pentru fermierii ecologici interesați să devină proprietari/manageri de companii de producători. În plus, 180 de fermieri deja certificați ca fiind ecologici sau aflați în perioada de conversie au beneficiat de formare suplimentară. Cursurile de formare privind tehnologiile de producție au ajuns la 170 de participanți, iar alte 450 de persoane au beneficiat de cursuri de formare la fermă. Sesiunile conduse de formatorul străin au ajuns la 155 de participanți, în timp ce 528 de persoane au beneficiat de formare în ferme. Un total de 140 de persoane au fost instruite în cadrul unor sesiuni suplimentare axate pe marketing, depozitare și relaționarea cu societățile de prelucrare. Activitățile de schimb de cunoștințe au implicat 20 de instituții științifice și de cunoaștere din Moldova. Trainingurile de consolidare a capacităților au vizat 140 de fermieri și au fost efectuate vizite individuale, consultări și sesiuni de coaching, PIN-ul conducând 69 de sesiuni, iar agronomii oferind peste 2 300 de sesiuni. Aceste cifre reflectă impactul tangibil al proiectului în ceea ce privește beneficiarii și amploarea extinsă a activităților de formare.
Consolidarea programelor de viticultură și vinificație la liceele agricole din Moldova

Consolidarea programelor de viticultură și vinificație la liceele agricole din Moldova

Proiectul a avut ca scop optimizarea și dezvoltarea programelor educaționale în viticultură și oenologie pentru a se asigura că profilurile absolvenților corespund cerințelor pieței locale și europene și pentru a asigura, ca rezultat, formarea practică a cadrelor didactice, ceea ce va duce la o îmbunătățire a calității educației și la o creștere a ratei de angajare a absolvenților în sectorul viticulturii și oenologiei din Moldova.

Proiectul a vizat, de asemenea, livrarea de echipamente mici în scopuri didactice și organizarea de stagii de practică pentru elevii din școli.

Indicatorii proiectului au fost:
Îmbunătățirea educației în domeniile viticulturii și oenologiei în cadrul liceelor agricole, astfel încât profilurile absolvenților să corespundă cerințelor pieței locale și a UE. Trei școli și-au îmbunătățit facilitățile, două școli au înființat mici podgorii. În timpul proiectului, 4 profesori din fiecare școală au început să utilizeze cunoștințele dobândite în practica lor didactică. Programele educaționale au fost modernizate și introduse în fiecare colegiu participant. 2 programe noi au fost implementate în 3 școli. Calificările absolvenților din colegiile participante corespund celor solicitate în sectorul vitivinicol. Rata de angajare a absolvenților a crescut, 22 de absolvenți au fost angajați.

Cadrele didactice din colegiile participante au dobândit noi cunoștințe generale și de specialitate:
- 21 de cadre didactice au participat la un curs de formare; 14 cadre didactice au participat la 2 cursuri de formare; 3 cadre didactice au participat la 3 cursuri de formare și 1 cadru didactic la 4 cursuri de formare.
- 2 profesori din fiecare colegiu au participat la o vizită la un institut similar care oferă educație în viticultură și vinificație în Republica Cehă.
Indicatorul a fost atins în prima jumătate a proiectului. Au participat 14 persoane: 6 profesori din Stăuceni; 3 profesori din Țaul; 3 profesori din Ungheni și 2 reprezentanți ai Ministerului Agriculturii.

Au fost îmbunătățite facilitățile universitare și echipamentele școlare. Planurile de dezvoltare au fost optimizate. Au fost livrate și puse în funcțiune echipamente și materiale didactice.
Au fost elaborate și puse în aplicare recomandări practice pentru gestionarea podgoriilor școlare.

Proiectul este considerat durabil, deoarece continuă să ofere expertiză externă școlilor și să împărtășească cunoștințele acestora cu formatorii și profesorii locali chiar și după încheierea proiectului.
Atitudinea părților interesate a fost pozitivă și acestea au considerat proiectul ca fiind un bun sprijin pentru școli.
Dezvoltarea învățământului vitivinicol în liceele agricole din Moldova

Dezvoltarea învățământului vitivinicol în liceele agricole din Moldova

Proiectul "Dezvoltarea educației vitivinicole în liceele agricole din Moldova" a avut ca scop îmbunătățirea calității și eficienței educației în domeniul vinificației în liceele profesionale. Obiectivele specifice au fost optimizarea programului de studiu și a curriculumului, extinderea cunoștințelor profesorilor și stabilirea unui cadru pentru activități comerciale și profitabile în școlile selectate.

Ca urmare a proiectului, au fost obținute rezultate semnificative. Au fost optimizate noi programe de învățare în ramurile de studiu viticole, asigurând o educație mai cuprinzătoare și mai relevantă pentru elevi. Personalul didactic din școlile relevante a dobândit atât cunoștințe generale, cât și specializate, sporindu-și expertiza în educația viticolă. În plus, au fost îmbunătățite instalațiile și echipamentele existente ale școlilor, creându-se un mediu de învățare propice, iar strategia de dezvoltare viitoare a fost optimizată pentru a susține progresele înregistrate.

Prin aceste realizări, proiectul a contribuit cu succes la avansarea educației vitivinicole în 3 școli secundare agricole din Moldova, aliniind programa școlară la cerințele pieței locale și ale UE. Impactul proiectului va fi de lungă durată, beneficiind atât elevilor, cât și industriei vinicole, prin producerea unor absolvenți bine pregătiți, care sunt pregătiți pentru a satisface cerințele sectorului vitivinicol în evoluție.
Sprijin pentru producția de fructe și legume cu valoare adăugată pe piața din Moldova

Sprijin pentru producția de fructe și legume cu valoare adăugată pe piața din Moldova

Prin acest proiect, PIN Moldova a sprijinit producția de fructe și legume cu valoare adăugată pe piață.

Fermierii și agricultorii moldoveni se confruntă de mult timp cu dificultăți în accesarea unor piețe interne și de export profitabile pentru produsele lor. În plus, piața locală pentru produsele agricole a înregistrat disparități semnificative de preț din cauza mobilității limitate a pieței și a volatilității prețurilor, cu diferențe de până la cinci ori mai mari între prețurile din timpul sezonului și cele din afara sezonului.

Pentru a face față acestor provocări, proiectul s-a concentrat pe optimizarea și îmbunătățirea condițiilor existente ale cooperativelor selectate, sporind capacitatea de gestionare a acestora, asigurând o funcționare adecvată și consolidând diferite aspecte ale producției și ale comercializării produselor. Membrii cooperativei au fost încurajați să facă schimb de cunoștințe și de experiență pentru a facilita accesul pe piață.

Acest lucru, la rândul său, a îmbunătățit securitatea alimentară și mijloacele de trai ale producătorilor agricoli din Moldova. Finalizarea cu succes a proiectului a marcat un pas important în creșterea competitivității și eficienței sectorului agricol al țării.
Sprijinirea sectorului agriculturii ecologice

Sprijinirea sectorului agriculturii ecologice

Din 2011, People in Need sprijină dezvoltarea agriculturii ecologice în Moldova, cu scopul de a consolida sectorul pentru exporturi și pentru piața internă. Pentru a realiza acest lucru, PIN a încheiat parteneriate cu diferite părți interesate, cum ar fi organizațiile locale (EtnoGastronomica, MOVCA), care promovează agricultura ecologică în țară, și companiile private (PROBIO și PROGRAIN Organic), cu care am lucrat la dezvoltarea cunoștințelor în domeniul agriculturii ecologice și pentru fermierii cărora am oferit instruiri intensive privind tehnicile de agricultură ecologică și procedurile de certificare.  
 
Pentru a dezvolta cunoștințele din țară în domeniul agriculturii ecologice, PIN a elaborat un curriculum pentru fermieri și a instruit un grup de cursanți mai avansați în domeniul agriculturii ecologice cu ajutorul experților internaționali. Granturile mici au făcut, de asemenea, parte din strategia noastră de a ajuta la dezvoltarea sectorului ecologic și de a oferi o oportunitate pentru cultivatorii de produse ecologice să investească în echipamentele necesare.