Societatea civilă și buna guvernare

Societatea civilă și buna guvernare

© Foto: Dmitrii Vosimeric

People in Need Moldova are ca scop promovarea valorilor democratice, a incluziunii cetățenilor în procesele decizionale și a transparenței procesului democratic. Susținem inițiativele locale și încurajăm grupurile de acțiune să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor din întreaga țară. Este important pentru noi ca fiecare om să își cunoască drepturile și libertățile, precum și modul în care pot contribui la dezvoltarea comunităților în care trăiesc.

Proiectele noastre includ ca beneficiari numeroase categorii de persoane dezavantajate, iar scopul nostru este să includem aceste persoane în viața activă a țării. Vrem ca acestea să fie încadrate în câmpul muncii, să facă parte din grupuri de inițiativă locală, iar vocea lor să fie auzită de autorități.


Transparența procesului decizional este pilon fundamental al democrației. Proiectele noastre au ca scop educarea mediatică a cetățenilor, combaterea dezinformării și dezvoltarea gândirii critice. Astfel, cetățenii pot juca un rol tot mai important în luarea deciziilor la nivel local, dar și în monitorizarea bugetelor și a proiectelor implementate în localități.

Un rol important îl au tinerii. Moldova se confruntă cu un fenomen avansat de ”brain-drain”, definit ca o migrație masivă a populații tinere și calificate în țări mai dezvoltate, unde pot beneficia de mai multe oportunități de creștere profesională. Pe de altă parte, tinerii rămași în Republica Moldova preferă mai degrabă să nu fie implicați în procesele politice, iar proporția de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani care participă în exercițiile electorale este relativ scăzută. PIN Moldova își propune să implice cât mai mult acești tineri în viața socială a țării, să-i încurajeze să fie activi, să-și cunoască drepturile și să beneficieze de cât mai multe oportunități de dezvoltare personală și profesională la ei acasă.


Textul întreg Mai puțin text

Ongoing ActivitiesSAUPast Activities

Reziliența societății civile și răspunsul mass-media la războiul din Ucraina

Reziliența societății civile și răspunsul mass-media la războiul din Ucraina

Proiectul este finanțat de către Direcția Generală pentru Negocieri de Vecinătate și Extindere (DG NEAR) a Comisiei Europene. Este un proiect regional, implementat de consorțiul condus de ONG-ul ceh People in Need (PIN) în parteneriat cu Centrul societății civile din Praga și Comitetul Helsinki din Olanda.  

Acesta se referă la o intervenție de 24 de luni, pentru a oferi societății civile și presei independente din regiunea Parteneriatului Estic + competențele și resursele financiare necesare pentru a răspunde în mod eficient nevoilor populației afectate de conflicte. Scopul este de a contribui la o societate civilă rezistentă și la o presă independentă în și din Ucraina și din regiunea Parteneriatului estic +, împuternicită să răspundă la nevoile în evoluție ale celor afectați de războiul din Ucraina. 

În Moldova, 8 OSC selectate (OSC emergente și OSC bine stabilite care lucrează în prezent pentru a sprijini populația afectată de conflictul din Ucraina) vor primi sprijin pentru dezvoltarea capacităților, granturi operaționale pentru a fi în continuare eligibile pentru granturi pentru prestarea de servicii, în vederea dezvoltării abilităților și capacităților de a răspunde nevoilor populației afectate de război, precum și pentru a oferi o gamă sporită și mai incluzivă de servicii. 

Societatea civilă și mass-media independentă vor avea competențele, capacitățile operaționale și resursele financiare necesare pentru a răspunde în siguranță nevoilor populației afectate. Pentru a asigura acest lucru, OSC-urilor selectate li se va oferi un set de cursuri de formare, de la noțiuni de bază privind standardele de răspuns umanitar și de furnizare de servicii, inclusiv CHS și aderarea la principiile "Do No Harm", până la gestionarea stresului/primul ajutor psihologic.  

În plus față de cursurile de formare necesare, OSC-urile vizate vor avea opțiunea de a beneficia de o dezvoltare suplimentară a capacității organizaționale pentru a-și susține obiectivele strategice. Pe baza nevoilor specifice de consolidare a capacităților identificate de OSC-urile țintă, PIN va organiza activități adaptate pentru a acoperi lacunele identificate. În funcție de nevoi, context și bugetul disponibil, activitățile de dezvoltare a capacităților vor include cursuri de formare, coaching și mentorat individual și consultanță la fața locului. 

Competența mediatică la nivelul comunității - componenta "O singură lume în școli": Bazându-se pe experiența sa vastă în regiune, PIN va implementa activități de alfabetizare mediatică la nivel comunitar în Moldova. Lucrând direct cu OSC și cu membrii acestora, metodologia bine stabilită a PIN privind filmele documentare One World in Schools (OWIS) va adopta o abordare bazată pe comunitate pentru a contracara dezinformarea și pentru a sprijini dezvoltarea abilităților critice de alfabetizare mediatică în comunitățile dominante și non-dominante din ambele țări. OSC-urile vor fi apoi invitate să aplice la programul de educație mediatică OWIS prin intermediul unui apel deschis de participare în Moldova. În Moldova au fost selectate 4 OSC-uri selectate în cadrul componentei OWIS.  

One World in Schools (OWIS) este metodologia de educație civică și a drepturilor omului a PIN care utilizează filme documentare pentru a iniția exerciții de reflecție critică în școli și în comunitate. Până în prezent, OWIS a fost implementat în 13 țări din întreaga lume și din 2016, OWIS și-a extins metodologia pentru a include un pachet extins de educație mediatică, axat pe sprijinirea tinerilor și a comunităților în vederea analizei critice a mass-media și a combaterii dezinformării.
EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova

EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova

"EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova" este un proiect de 30 de luni implementat de un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația neguvernamentală cehă People in Need. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și se desfășoară în perioada ianuarie 2022 - iunie 2024.  

EU4Accountability urmărește să împuternicească organizațiile societății civile din Moldova (OSC) să își îndeplinească mai bine rolul de actori ai guvernării pentru a îmbunătăți responsabilitatea socială a administrației locale și centrale din Moldova. În acest scop, proiectul consolidează capacitatea a peste 60 de organizații din 10 raioane de a participa, monitoriza și pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a lua parte la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și cu guvernul central.  

Printr-o serie de activități de dezvoltare a capacităților, monitorizare comună, acțiuni de advocacy și ateliere de lucru în rețea, societatea civilă și autoritățile publice sunt împuternicite să conceapă împreună politici publice locale în sfera socială extinsă prin consultări pe tot parcursul ciclului bugetar. O abordare bazată pe învățare prin practică permite OSC-urilor abilitate să stabilească parteneriate și alianțe locale semnificative cu APL-urile, care vor avea ca rezultat coaliții de schimbare pentru a reduce decalajul de responsabilitate și pentru a răspunde nevoilor comunităților.  

Unul dintre obiectivele cheie ale EU4Accountability este de a spori capacitățile actorilor locali de a-și servi mai bine comunitățile prin contribuția la procesul bugetar și la politicile publice locale, în special la politicile sociale, printr-o abordare participativă și incluzivă. Pentru a atinge acest obiectiv, pe parcursul proiectului se oferă sprijin pentru dezvoltarea capacităților atât autorităților locale, cât și OSC-urilor din următoarele 10 raioane: Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești.  

Cele 50 de OSC selectate pentru a fi parteneri ai proiectului în raioanele țintă desfășoară proiecte de responsabilitate socială. Acestea implementează propunerile proiectului în ceea ce privește strategiile de dezvoltare a OSC-urilor, monitorizarea politicilor publice, consolidarea mecanismelor de responsabilitate socială și promovarea unui schimb deschis de idei prin organizarea schimburilor de experiență între OSC-urile participante la proiect.

Consolidarea capacităților ONG-urilor din RO-MD în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră pentru sprijinirea refugiaților ucraineni

Consolidarea capacităților ONG-urilor din RO-MD în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră pentru sprijinirea refugiaților ucraineni

Obiectivele principale ale proiectului sunt de a asigura procese interactive, flexibile și individualizate pentru OSC-urile care lucrează cu refugiații ucraineni, pentru a încuraja colaborarea locală și transfrontalieră între acestea, atât în România, cât și în Republica Moldova. În plus, proiectul își propune să consolideze capacitatea OSC-urilor sprijinite de a identifica soluții inovatoare pentru sustenabilitatea pe termen lung a activităților lor. Aceasta include extinderea impactului și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate pentru a sprijini refugiații ucraineni.
Proiectul vizează cel puțin 18 organizații ale societății civile (10 OSC din România și 8 OSC din Moldova), care oferă servicii pentru persoanele afectate de război, în special pentru refugiații ucraineni, și promovează integrarea acestora în comunitățile gazdă.
În prima fază, activitățile proiectului se vor concentra pe formare, ateliere de lucru specifice privind dezvoltarea organizațională și consolidarea capacităților, îmbunătățirea know-how-ului în lucrul cu grupurile vulnerabile și intervențiile umanitare, standarde și practici sociale, metode de advocacy și comunicare, aplicarea instrumentelor MEAL. Aceste activități vor fi adaptate la nevoile identificate ale fiecărei OSC participante. Ulterior, vor fi organizate vizite de studiu transfrontaliere în România și Republica Moldova pentru toate cele 18 OSC implicate. Aceste vizite vor oferi o oportunitate de a face schimb de bune practici și de a observa modul în care OSC-urile din țara vecină abordează intervențiile legate de refugiați. În cele din urmă, va fi creată o rețea de OSC-uri pentru a facilita schimbul continuu de bune practici și pentru a încuraja parteneriatele. Prin acțiuni și ateliere de lucru dedicate, această rețea va facilita, de asemenea, identificarea oportunităților de colaborare transfrontalieră între OSC.
Societatea civilă pentru responsabilitate socială în Moldova

Societatea civilă pentru responsabilitate socială în Moldova

Obiectivul general al subproiectului, care face parte din proiectul finanțat de UE aflat deja în desfășurare "EU4Accountability - Societate civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova", este de a împuternici organizațiile societății civile din Moldova (OSC) să își îndeplinească mai bine rolul de actori ai guvernării și, astfel, să îmbunătățească responsabilitatea socială a autorităților locale și centrale din Moldova. Acest lucru se realizează prin consolidarea capacității a peste 60 de organizații din 10 raioane de a participa, de a monitoriza și de a pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a lua parte la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și cu autoritățile centrale.
Proiectul inițial este pus în aplicare de un consorțiu format din trei organizații: organizația principală, Parteneriatul european pentru democrație (EPD), și co-aplicanții People in Need (PIN) și Asociația europeană pentru democrație locală (ALDA), care sunt membri ai rețelei EPD. Activitățile sprijinite de Czech Development Aid vor include acordarea granturilor mici pentru proiecte privind dezvoltarea mecanismelor de responsabilitate socială prin bugetarea participativă și monitorizarea elaborării politicilor publice, crearea platformelor de participare, pentru a promova interesele grupurilor de cetățeni subreprezentați, și promovarea celor mai bune practici internaționale în materie de responsabilitate socială.
Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19

Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19

Scopul acestui proiect este să atenueze efectele adverse ale COVID-19 și să contribuie la refacerea socio-economică pe termen lung a grupurilor vulnerabile în Europa de Est. Fiind implementat de People in Need (PIN), în parteneriat cu organizațiile Netherlands Helsinki Committee (NHC) și AFEW International (AFEW), proiectul își propune să ofere un set de intervenții în câteva țări, inclusiv Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina.

PIN recunoaște rolul critic pe care îl au organizațiile societății civile (OSC-urile) locale și instituțiile media independente în furnizarea serviciilor, mobilizarea comunităților, sporirea gradului de conștientizare, implicarea în politici și advocacy pentru protecția drepturilor omului și libertăților civice în timpul și după pandemie. Noi vom susține OSC-urile și alți actori civici să diminueze impactul COVID-19 asupra populațiilor vulnerabile prin asigurarea lor cu acces la servicii și la informații corecte.

PIN va valorifica toate cunoștințele sale acumulate în cadrul activităților în teren, pentru a susține OSC-urile care se concentrează pe inițiative la nivelul comunităților, pe programe de supraveghere și jurnalism independent local. Partenerii noștri NHC și AFEW sunt specializați în activități, prin care se îmbunătățește protecția drepturilor omului vizavi de persoanele responsabile din instituțiile de tip închis și populațiile-cheie supuse riscului, generat de îngrijorări de sănătate publică precum HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita virală. Noi vom oferi suport sub formă de granturi pentru OSC-urile ce lucrează cu astfel de beneficiari și vom ajuta organizațiile să dezvolte un sistem consolidat de monitorizare și raportare, să ofere consultanță, să stabilească agenda priorităților și să realizeze activități de advocacy.
Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova

Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova

Acest proiect regional își propune să susțină organizațiile societății civile recent înființate, grupurile de inițiativă civică, precum și mișcările sociale și culturale, în calitate de actori de încredere ce pun în mișcare procesele democratice din țările Caucazului de Sud și Republica Moldova.
Cu suportul echipei proiectului și a facilitatorilor bine pregătiți, fiecare dintre organizațiile selectate va elabora strategii prin care să-și consolideze rolul său în societate și să încurajeze schimbarea sistemică, pe care vor s-o influențeze datorită activității lor. Participanții vor avea posibilitatea să-și evalueze propriile capacități și să participe la instruiri personalizate, să beneficieze de ghidare, mentorat, consultări, vizite de studiu și burse. Ei vor putea, de asemenea, să intensifice legăturile cu oamenii din comunitățile lor, cu susținători și voluntari, precum și să interacționeze cu alți colegi și parteneri din Armenia, Georgia, Republica Moldova și alte țări.
Mai mult, organizațiile selectate vor avea acces la resurse pentru cercetare, pentru sporirea expertizei în domeniile de activitate, dar și pentru a participa la dialogul privind politicile publice, desfășurat la nivel local, național și internațional. Ei vor analiza dacă, de ce și cum să colaboreze cu sectorul privat; vor exersa cum să gestioneze și să organizeze resursele într-un mod eficient, transparent și responsabil. Participanții la proiect vor putea accesa finanțare flexibilă, pentru a fi susținuți în dezvoltarea organizațională și derularea campaniilor publice.
Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public

Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public

Proiectul a avut drept scop satisfacerea nevoilor sociale ale persoanelor vulnerabile prin dezvoltarea unui mecanism de planificare comunitară în Moldova. Printre rezultate se numără creșterea capacității și cunoștințelor ministerului de a sprijini planificarea comunitară, creșterea capacității administrației publice la diferite niveluri în domeniul planificării comunitare și consolidarea parteneriatelor între furnizorii neguvernamentali și administrația publică pentru o planificare comunitară eficientă.
Proiectul „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”

Proiectul „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”

Serviciile sociale trebuie să răspundă necesităților reale ale oamenilor, inclusiv ale grupurilor vulnerabile, de aceea ei trebuie implicați în planificarea serviciilor la nivel de comunitate. Acest proiect are drept scop să susțină autoritățile publice locale din raioanele Cahul, Glodeni și Strășeni pentru a planifica serviciile sociale împreună cu beneficiarii acestora și reprezentanții societății civile, folosind principiile și avantajele unui dialog public, incluziv. Principalele activități ce vor fi realizate în cadrul proiectului sunt: 1) împărtășirea experienței autorităților publice din Republica Cehă privind planificarea comunitară a serviciilor sociale; 2) analizarea capacităților și resurselor pentru planificarea și prestarea serviciilor sociale; 3) elaborarea ghidului metodologic privind planificarea comunitară și diseminarea acestuia în rândul autorităților, prestatorilor de servicii sociale; 4) instruirea angajaților din administrația publică, responsabili de pregătirea planurilor comunitare; 5) informarea oamenilor din comunități și implicarea lor în planificarea serviciilor sociale; 6) elaborarea și aprobarea planurilor comunitare în cele trei raioane; 7) consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale locale privind planificarea strategică, monitorizare și evaluare, elaborarea participativă a bugetului, advocacy. Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Moldova

Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Moldova

Proiectul a avut ca scop crearea unui sistem durabil de servicii sociale în Moldova, îmbunătățind serviciile de îngrijire la domiciliu și facilitând managementul serviciilor sociale la nivel local. Rezultatele au inclus un program de stagii, evaluarea necesităților, creșterea capacităților și a cooperării, crearea de comitete consultative și introducerea/îmbunătățirea serviciilor sociale pe baza strategiilor raionale.
Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Proiectul "Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei" a avut drept scop sporirea sustenabilității economice și a ocupării forței de muncă în regiunea de nord a Moldovei prin susținerea activităților productive, crearea de noi oportunități de angajare și stimularea creșterii microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) prin îmbunătățirea accesului la servicii financiare. Prin realizarea acestor obiective, proiectul a adus o contribuție semnificativă la ODD 8, "Muncă decentă și creștere economică".

Printre beneficiarii proiectului s-au numărat IMM-uri din regiunea Nord, asociații de afaceri, incubatoare de afaceri din Soroca, Sîngerei și Edineț, agenții de dezvoltare regională (ADR), autorități publice locale și studenți de la Universitatea din Bălți.

Principalele rezultate și rezultate ale proiectului includ înființarea a 44 de noi IMM-uri, generând 217 locuri de muncă între 2017 și 2019. În plus, 43 de IMM-uri sprijinite au înregistrat o creștere de minimum 20% a cifrei de afaceri în aceeași perioadă. Proiectul a reușit să înființeze cu succes un nou centru de informare la ADR Nord până la sfârșitul anului 2018, deservind peste 150 de persoane și 468 de clienți pe toată durata sa. În plus, doi angajați ai Centrului de informare pentru afaceri și-au îmbunătățit cunoștințele și competențele în domeniul dezvoltării afacerilor.
Impactul proiectului asupra beneficiarilor a fost substanțial, deoarece a facilitat înființarea de noi IMM-uri, a generat oportunități de angajare și a crescut cifra de afaceri a IMM-urilor sprijinite.

De asemenea, a oferit acces la servicii financiare și la inițiative de consolidare a capacităților, consolidând competențele și cunoștințele antreprenoriale ale antreprenorilor locali. În plus, proiectul a urmărit să consolideze cadrul instituțional pentru dezvoltarea afacerilor locale prin împuternicirea autorităților publice locale și prin crearea unor instituții durabile, cum ar fi Business Info Centre. Eforturile proiectului s-au extins dincolo de aspectele economice, punând accentul pe protecția mediului și pe promovarea unor stiluri de viață sănătoase în rândul beneficiarilor.
Consolidarea societății civile și dezvoltarea democrației locale în Moldova rurală

Consolidarea societății civile și dezvoltarea democrației locale în Moldova rurală

Obiectivul proiectului este de a crea un Grup de Acțiune Locală (GAL) în raionul Strășeni și Anenii Noi, care include cele 11 sate selectate și de a consolida legătura dintre sectorul privat, public și societatea civilă prin armonizarea activităților acestora într-o abordare participativă. Acesta are ca obiectiv îmbunătățirea capacităților organizațiilor locale ale societății civile, autorităților locale și sectorului de afaceri pentru a participa la procese decizionale comune, dialoguri politice și mecanisme de responsabilizare în cele 11 sate vizate din regiunile centrale ale Moldovei.
Consolidarea societății civile -Sprijinirea OSC-urilor mici și a grupurilor de inițiativă din Moldova/Transnistria

Consolidarea societății civile -Sprijinirea OSC-urilor mici și a grupurilor de inițiativă din Moldova/Transnistria

Acest proiect a fost dedicat promovării unei societăți civile funcționale în Moldova și Transnistria, accelerând în același timp procesul de democratizare a acestora. Prin consolidarea capacității organizațiilor societății civile (OSC) și prin sensibilizarea publicului, proiectul a contribuit la generarea de schimbări pozitive și la promovarea participării civice în abordarea provocărilor societale.

Mai exact, proiectul s-a axat pe consolidarea capacităților OSC și a grupurilor de inițiativă din Transnistria și din Moldova de a identifica și de a aborda problemele societale urgente. Prin intermediul unor programe de formare specifice și al schimbului de cunoștințe, aceste organizații au dobândit expertiza necesară pentru a avea un impact semnificativ.

Proiectul a sprijinit punerea în aplicare a 20 de proiecte prin intermediul unor granturi mici, facilitând consolidarea sectorului civil non-statal. În plus, reprezentanți ai sectorului civil au participat la seminarii de formare, cursuri de limba engleză, excursii de studiu în Republica Cehă și stagii de lungă durată, ceea ce le-a permis să ofere îndrumare și asistență altor organizații și inițiative.

În plus, inițiativele civice locale din Moldova au fost dotate cu competențele necesare pentru a implica cetățenii și a implementa proiecte menite să rezolve problemele locale. Programul de formare s-a axat pe transformarea societății, elaborarea și implementarea proiectelor, permițând OSC și inițiativelor locale să colaboreze eficient cu autoritățile locale. Prin implicarea activă a 20 de inițiative civice din regiunile selectate în soluționarea provocărilor locale, proiectul a încurajat participarea cetățenilor și a sporit impactul acestor inițiative. 

De asemenea, proiectul a sensibilizat părțile interesate internaționale și publicul larg cu privire la situația din Moldova și Transnistria. Prin intermediul implicării cu factorii de decizie europeni, cu factorii de decizie și cu publicul ceh, proiectul a consolidat înțelegerea și sprijinul pentru provocările actuale din aceste regiuni.
Sprijinirea dezvoltării societății civile în anumite regiuni ale Moldovei

Sprijinirea dezvoltării societății civile în anumite regiuni ale Moldovei

În colaborare cu autoritățile locale și în parteneriat cu organizația cehă AGORA CE, PIN Moldova a implementat un proiect de responsabilizare, menit să activeze tânăra generație și societatea civilă din Moldova. Obiectivul principal al proiectului a fost de a încuraja implicarea activă a oamenilor în dezbaterile și afacerile publice din cadrul comunităților selectate.

Unul dintre obiectivele proiectului a fost consolidarea competențelor civice ale elevilor de liceu. Prin intermediul atelierelor interactive și al dezbaterilor, elevii au dezvoltat abilități vitale de comunicare și au dobândit experiență practică în interacțiunea cu reprezentanții administrațiilor locale și ai societății civile. Acest lucru le-a permis să contribuie în mod activ la discursul public și să modeleze dezvoltarea comunităților lor.

Un alt rezultat important al proiectului a fost consolidarea competențelor organizațiilor neguvernamentale locale (OSC) în ceea ce privește implicarea cetățenilor în procesele de luare a deciziilor privind afacerile publice. Prin încurajarea colaborării între OSC, cetățeni și autorități locale, proiectul a creat o platformă incluzivă pentru ca diverse voci să participe la modelarea dezvoltării comunității.