EU4Accountability: La Chișinău a avut loc prima ediție a Conferinței de Implicare Civică

Publicat: 10 iun. 2024 Timp de citit: 3 minute
EU4Accountability: La Chișinău a avut loc prima ediție a Conferinței de Implicare Civică
© Foto: PIN Moldova
Prima ediție a Conferinței de implicare civică a servit drept platformă de coordonare pentru mai multe părți interesate privind participarea publică și implementarea Legii privind accesul la informația de interes public

La Chișinău a avut loc Conferința de implicare civică, fiind marcată o etapă importantă în eforturile Republicii Moldova în consolidarea participării civice și responsabilitate prin intermediul procesului de aderare la UE. Evenimentul, derulat în cadrul proiectului EU4Accountability, finanțat de Uniunea Europeană, a abordat provocările angajamentului civic și rolul participării cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.

Conferința a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai organizațiilor societății civile (OSC) și ai inițiativelor civice pentru a reflecta asupra unor strategii comune de îmbunătățire a participării active a cetățenilor pe parcursul întregului ciclu politic. Participanții s-au angajat în discuții privind instrumentele de participare publică, mecanismele de colaborare între autorități și societatea civilă și impactul politicilor naționale de transparență asupra guvernanței locale.

În cadrul conferinței au avut loc două dezbateri centrale. Prima s-a axat pe punerea în aplicare a legilor privind accesul la informații și a inclus contribuții din partea Secretarei de Stat al Cancelariei de Stat, Ana Calinici, a deputatei Olesea Stamate, a dlui Ion Bocan de la Institutul Național al Justiției și a dlui Nicolae Panfil de la organizația Promo-Lex. În cel de-al doilea panel s-au abordat provocările actuale în procesul decizional, identificarea acțiunilor prioritare și stabilirea strategiilor de cooperare între autorități și OSC - cu contribuții din partea actorilor-cheie din cadrul Guvernului, autorităților locale și reprezentanților societății civile.

Principalele aspecte discutate au inclus accesul dificil al ONG-urilor locale la procesele decizionale naționale, lipsa de reprezentativitate, o lege învechită privind transparența și obstacolele în eficiența noilor platforme de cooperare.

Participanții la conferință au mai discutat despre provocările cheie din cadrul proceselor decizionale din Republica Moldova, evidențiind obstacole precum resursele limitate, lipsa de comunicare directă cu factorii de decizie, ceea ce împiedică capacitatea lor de a influența politicile care afectează comunitățile. Un alt aspect critic discutat a fost lipsa de reprezentare a OSC în cadrul instituțiilor decizionale. Membrii panelului au subliniat neconcordanța dintre instituțiile de guvernare și populația, ceea ce duce la decizii care neglijează nevoile grupurilor marginalizate și ale comunităților mai mici, amplificând vocile acestora în discuțiile privind guvernarea.

Participanții, de asemenea, au analizat eficacitatea noilor platforme de cooperare între societatea civilă și diferite instituții. Ei au propus înființarea mai multor platforme de dialog și cooperare, exprimându-și, în același timp, îngrijorarea cu privire la eficacitatea acestora în abordarea problemelor fundamentale ale guvernării participative. Totodată, participanții au subliniat necesitatea ca aceste platforme să devină incluzive, dinamice și receptive pentru a asigura un angajament civic semnificativ.

Mai mult, reprezentanții Centrului pentru Politici și Reforme (CPR Moldova) au vorbit despre stabilirea unui mecanism de monitorizare a Legii privind accesul la informația de interes public, coordonat cu Platforma Guvernare Deschisă a Republicii Moldova și Cancelaria de Stat.

De asemenea, în cadrul conferinței au fost menționate cele mai bune practici din proiectul EU4Accountability, care a sprijinit dezvoltarea capacităților autorităților locale și a personalului OSC-urilor din Republica Moldova, permițând la 59 de OSC-uri să desfășoare proiecte la scară mică în domeniul implicării civice, bugetării participative și elaborării politicilor.

Proiectul EU4Accountability, finanțat de Uniunea Europeană, are drept scop sporirea responsabilității sociale a autorităților publice din Republica Moldova prin împuternicirea OSC-urilor locale să participe la eforturile de monitorizare și advocacy. Acesta este implementat de un consorțiu format din Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), Parteneriatul European pentru Democrație (EPD) și organizația cehă People in Need. Evenimentul a fost organizat în cooperare cu CPR Moldova.
Autor: PIN Moldova

Articole similare