Experiență cehă pentru fermierii moldoveni: transformarea deșeurilor din poluant într-un fertilizant ecologic

Publicat: 15 dec. 2023 Timp de citit: 5 minute
Experiență cehă pentru fermierii moldoveni: transformarea deșeurilor din poluant într-un fertilizant ecologic
© Foto: Xenia Martînov
Pe parcursul ultimelor decenii, problema deșeurilor a devenit una dramatică la nivel global și aduce consecințe negative întregii populației de pe Terra. În Republica Moldova problema gestionării deșeurilor, de asemenea, se acutizează de mai mulți ani la rând. Conform ultimelor date, țara noastră generează anual circa 4 milioane de tone de deșeuri, dintre care doar 600 de mii de tone sunt reutilizate. Bineînțeles, aceasta este o lovitură puternică asupra mediului ambiant, doar că, cu părere de rău, problema nu se încheie aici. La acest „munte” de gunoi se adaugă un volum și mai mare de deșeuri animaliere (gunoi de grajd) – circa 6 mil de tone anual! Negestionarea acestora sau gestionarea incorectă duce inevitabil la o serie de probleme majore: contaminarea apei și a aerului, degradarea solului, irosirea resurselor pentru consecințele poluării etc.

Cu toate că deșeurile sunt percepute ca o sursă de poluare, gestionarea lor eficientă poate aduce un șir de beneficii. În cazul gunoiului de grajd este vorba de compostarea acestuia și transformarea într-un fertilizant organic foarte prețios. Prelucrarea adecvată a acestui tip de deșeuri soluționează concomitent o serie de probleme. În primul rând, compostarea permite prelucrarea completă a deșeurilor organice, ceea ce ne scutește de necesitatea creării a tot mai multor depozite noi de păstrare a deșeurilor. În al doilea rând, procesarea corectă a gunoiului de grajd permite obținerea îngrășământului organic de calitate și, respectiv, a producției agricole ecologice. Și, nu în ultimul rând, aceasta contribuie la ameliorarea situației ecologice din țară, care la moment se află în pericol.

Chiar dacă o parte din populația rurală utilizează deșeurile de grajd în calitate de îngrășământ, alții aruncă aceste deșeuri la întâmplare în mediu sau, în cel mai „bun” caz, le transportă la gunoiștea satului. Inventarierea depozitelor de gunoi din Regiunea de Dezvoltare Sud, realizată în trecut în cadrul proiectului „Guvernarea deșeurilor”, a constatat faptul că circa 60% din volumul deșeurilor solide depozitate îl constituia gunoiul de grajd. Așadar, în loc să fie compostat și utilizat ca fertilizant în agricultură, deseori acesta este aruncat la gunoi.

Pentru a promova gestionarea corectă a deșeurilor animaliere, People in Need Moldova a întreprins un șir de acțiuni, predestinate, în primul rând, fermierilor și producătorilor mici de lapte din nordul țării, cărora, începând cu anul 2022, organizația noastră le acordă o asistență complexă în cadrul proiectului MILK („Modernizarea, inovarea și utilizarea cunoștințelor pentru sectorul laptelui din Moldova”). Reieșind din importanța și complexitatea problemei abordate, PIN Moldova a organizat o serie de instruiri, inclusiv, cu implicarea experților din domeniu și a staff-ului academic din Republica Moldova. Specialiștii le-au explicat detaliat fermierilor importanța procesării gunoiului de grajd și beneficiile, pe care le pot obține în rezultatul acestui proces. La următoare etapă, unui grup de participați la instruiri i s-a oferit oportunitatea să se familiarizeze cu experiența cehă de procesare a deșeurilor, în cadrul unei vizite de studiu la Praga.


„Obiectivul nostru este de a revoluționa practicile actuale prin implementarea unor tehnici eficiente de compostare. Astfel, ne-am propus să ajutăm fermierii moldoveni să poată transforma gunoiul de grajd într-o resursă valoroasă, totodată, contribuind la îmbunătățirea calității solului, la protejarea apei și a aerului, și la durabilitatea mediului, în general. Vizita de studiu în Republica Cehă le-a permis fermierilor să preia experiențe noi direct de la experții locali, care au implementat cu succes practicile de compostare în contexte similare. A fost o oportunitate unică de a acumula cunoștințe și de a aduce idei inovatoare în Republica Moldova”, a declarat Octavian Olaru, managerul de proiect.

Vizita de studiu a cuprins diverse activități informative, menite să îmbunătățească înțelegerea de către participanți a metodelor eficiente de prelucrare a deșeurilor și familiarizarea lor cu cele mai bune practici în acest sens, utilizate în Occident. Pentru a vedea cum deșeurile se transformă într-un îngrășământ organic valoros, delegația fermierilor moldoveni a vizitat trei stații de compostare, amplasate în diferite localități din Cehia: Blatnice, Třebíč și Neškaredice.

Explorând cele trei întreprinderi, vizitatorii au avut ocazia să vadă toate etapele de procesare a deșeurilor, începând de la colectare și până la producerea compostului bogat în nutrienți. Totodată, fermierilor din Republica Moldova li s-au oferit informații despre modelele de afaceri și cele mai bune practici pentru a crea o platformă de compostare durabilă și profitabilă. Drept exemplu în acest sens le-a servit stația de compostare din Blatnice, operată de compania „ProFarm”, care a început să proceseze deșeuri biodegradabile din 2014 într-un volum restrâns, iar cu timpul și-a crescut capacitatea de procesare până la 2500 tone de deșeuri. În prezent, întreprinderea deservește nouă municipalități și două orașe, prelucrând o gamă largă de materiale: gunoi de grajd, frunze, crengi, reziduuri vegetale, resturi alimentare vegetale, rumeguș, paie etc.

„Această vizită le-a oferit fermierilor noștri informații valoroase despre abordări inovatoare și ecologice ale gestionării gunoiului de grajd și le-a permis să obțină cunoștințe practice despre modul în care aceste metode contribuie la practicile agricole durabile. Această inițiativă se aliniază cu planul proiectului nostru MILK pentru anul viitor, care prevede crearea unei platforme de gunoi de grajd și unui sistem de colectare a deșeurilor de grajd de la micii fermieri”, a menționat Xenia Martînov, asistenta de proiect.

Proiectul MILK („Modernizarea, inovarea și utilizarea cunoștințelor pentru sectorul laptelui din Republica Moldova”) este finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova, pentru a susține micii fermieri – piatra de temelie a sectorului lactatelor din R. Moldova – care se confruntă în prezent cu probleme existențiale, având de a face cu numeroase provocări, care amenință dezvoltarea pieței locale de lapte.


Autor: Dmitrii Vosimeric, asistent de comunicare

Articole similare