Program de susținere pentru mass-media independentă din Republica Moldova

Publicat: 17 mai 2024 Timp de citit: 6 minute
Program de susținere pentru mass-media independentă din Republica Moldova
© Foto: PIN Moldova

Invitație de participare în cadrul programului de sprijin “Mass-media independentă și rezilientă pentru cetățeni informați” pentru ONG-urile care susțin mass-media din R. Moldova

Centrul pentru Drepturile Omului și Democrație al People in Need (în continuare PIN HRD) invită ONG-urile independente din domeniul mass-media să participe la un program de susținere pentru mass-media independentă din Republica Moldova.

Acest program, cu o durată de 15 luni, finanțat de Comisia Europeană, va include 1 ONG participant care sprijină mass-media în calitate de partener, pe durata programului oferind susținere pentru diverse necesități ale organizației.

CE NE DORIM SĂ OBȚINEM:

Ultimii ani au fost dificili. Pandemia COVID-19 urmată de invazia pe scala largă a Ucrainei de către Rusia a adus multe schimbări și chiar mai multe provocări. Pe măsură ce mass-media independentă devine tot mai importantă ca sursă de informații de încredere despre lumea care se schimbă rapid, instituțiile media se află într-o situație din ce în ce mai dificilă. Acest lucru necesită sprijin consolidat și de lungă durată care să vină din partea diferiților actori, inclusiv a organizațiilor locale ale societății civile care se concentrează pe dezvoltarea mass-media independentă. Acest program va include un ONG care sprijină mass-media în calitate de actor cheie în sectorul media din Moldova și va oferi suport pentru ca acesta să fie mai bine poziționat pentru a-și îndeplini misiunea - de a susține mass-media independentă și de a oferi sprijin eficient.

PIN va oferi suport unui ONG care susține presa prin intermediul sprijinului financiar, al planificării strategice și al consolidării capacităților membrilor echipei. ONG-ul care sprijină mass-media va fi încurajat să își dezvolte/actualizeze planul strategic și de advocacy pentru angajamentul său față de mass-media independentă. Sprijinul va fi pus în aplicare prin intermediul unui grant instituțional și al unui program de dezvoltare a capacităților. Sprijinul oferit va spori sustenabilitatea ONG-ului participant pentru a reacționa rapid la nevoile în schimbare ale presei independente și pentru a milita eficient pentru schimbările necesare în legislația existentă.

DETALIILE PROGRAMULUI:

1) Se va organiza o sesiune strategică facilitată pentru a oferi ONG-ului care sprijină mass-media spațiul necesar pentru a concepe un plan de acțiune care să abordeze provocările sale actuale. Sesiunea strategică va oferi ONG-ului de sprijinire a mass-media o oportunitate de a dezvolta noi formate de sprijin pentru mass-media, care vor fi mai bine adaptate la situația în continuă schimbare din țară și, prin urmare, din sectorul mass-media. Sesiunea va lua în considerare, de asemenea, orice strategie/planuri de sustenabilitate și de fundrasing deja existente ale ONG-ului media;

2) Se va organiza o sesiune strategică axată pe advocacy pentru a permite ONG-ului care sprijină mass-media să creeze o strategie și o abordare a advocacy-ului legat de mass-media;

3) Se va oferi un program flexibil și orientat spre dezvoltarea capacităților pentru a sprijini echipa ONG-ului de media în abordarea lacunelor identificate în timpul sesiunilor strategice.

Pe tot parcursul proiectului, PIN va menține o comunicare constantă cu ONG-ul de media pentru a asigura o implementare fără probleme, ținând cont în permanență de situația actuală a acestuia.


CE CĂUTĂM:
Un ONG național care să sprijine mass-media, bine poziționat și foarte influent, cu un istoric de susținere eficientă a presei independente influente.

PIN este în căutarea unui ONG din Moldova care sprijină mass-media și care a fost eficient în a oferi diverse tipuri de sprijin (de exemplu, asistență financiară, dezvoltarea capacităților, consultări de urgență cu specialiști relevanți etc.) pentru mass-media independentă. PIN dorește să implice un actor care a jucat un rol important în redresarea sectorul media în perioada crizelor și care a fost implicat în procesele de modelare a legislației privind mass-media în beneficiul mijloacelor de informare independente.

CE OFERIM:

• Un grant instituțional în valoare de 20 000 EUR pentru a acoperi nevoile instituționale ale ONG-ului selectat, care va contribui la implementarea cu succes a priorităților sale strategice; acesta poate acoperi, de asemenea, activitățile de sprijinire a mass-media pe care ONG-ul le identifică ca fiind cele mai relevante pentru susținerea presei independente și pentru care nu are o sursă alternativă de finanțare;

• Un program de dezvoltare a capacităților care va sprijini ONG-ul selectat în atingerea obiectivelor sale strategice și de advocacy, pentru a deveni mai rezistent din punct de vedere instituțional și mai capabil să susțină eficient instituțiile media în perioadele de criză și ulterior;

• Sprijin din partea experților pentru a aborda lacunele identificate în timpul sesiunilor strategice.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

1. Organizații non-profit cu sediul în Republica Moldova cu un istoric verificabil de activități eficiente de sprijinire a mass-media;

2. Să aibă cunoștințe detaliate despre peisajul mediatic din Moldova; ONG-ul media a produs în mod extensiv diverse conținuturi disponibile publicului care promovează mass-media independentă, necesitățile acesteia și dificultățile pe care le întâmpină;

3. Au standarde etice înalte și sunt dedicate misiunii;

4. Joacă un rol crucial în susținerea mass-media, în special în perioadele dificile;

5. Să se angajeze în eforturi regulate de advocacy în ceea ce privește legislația privind mass-media;

CRITERII DE SELECȚIE:

• Motivația și angajamentul de a participa la programul de 15 luni;

• Interesul expres și justificat de a actualiza strategiile interne și de a investi în continuare în dezvoltarea instituțională;

• Principiul parteneriatului egal și al abordării bottom-up a fost aplicat în cooperarea cu mass-media;

• Potențialul și capacitatea instituțională de a-și îmbunătăți poziția de actor durabil în ceea ce privește sprijinul pentru mass-media și promovarea în domeniul mass-media;

PROCESUL DE SELECȚIE:

Prima etapă:

Toate ONG-urile interesate care sprijină mass-media vor depune cererea de proiect, inclusiv toate documentele suplimentare solicitate, la adresa capacitybuilding@peopleinneed.net până la data de 14 iunie 2024.

A doua etapă:

Toate ONG-urile de media preselectate vor fi invitate la un interviu individual cu echipa de proiect PIN pentru a confirma și clarifica informația expusă în cererea de participare, pentru a identifica necesitățile de planificare strategică și de consolidare a capacităților membrilor echipei, precum și pentru a explora acțiunile de advocacy actuale și potențiale în vederea dezvoltării presei independente în Moldova.

După interviuri, comitetul de selecție se va reuni din nou și, în baza informațiilor primite prin intermediul acestora, va fi selectat un participant pentru proiect.

PROCESUL DE DEPUNERE A CERERILOR:

• Model de cerere de participare (document Word: 2. RO_Media-supporting NGO_Application Template);

• Certificat de înregistrare.

CALENDAR:

• Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare: 14 iunie 2024

• Evaluarea cererilor: 24 iunie 2024

• Implementare: începând cu iulie 2024 până în august 2025

Vă rugăm să trimiteți cererea de participare completată la adresa: capacitybuilding@peopleinneed.net.

DESPRE ORGANIZATOR:

People in Need (PIN) este una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale din Republica Cehă. Activitatea organizației se bazează pe principiile umanismului, egalității și solidarității. De la înființarea sa în 1992, organizația a sprijinit drepturile omului, societatea civilă și democrația; a oferit ajutor umanitar și a implementat proiecte de dezvoltare pe termen lung. Centrul pentru Democrație și Drepturile Omului este unul dintre cele mai vechi departamente ale PIN. Activitățile noastre sunt dedicate protecției jurnaliștilor, activiștilor civici și susținerii organizațiilor și mișcărilor care promovează drepturile omului, libertăților civile și proceselor democratice în țările lor. Mai multe informații despre activitatea noastră pot fi găsițe pe pagina noastră.

Autor: PIN Moldova

Articole similare