Bunele practici din proiectul „Răspuns prompt la COVID-19: Soluții pentru nevoile urgente ale persoanelor vulnerabile din Republica Moldova”

Acest ghid oferă o privire de ansamblu asupra celor mai potrivite intervenții, celor mai bune practici de susținere a grupurilor vulnerabile de populație în perioada pandemiei COVID-19 și prezintă recomandări și lecții învățate, având la bază experiența unui proiect finanțat de Uniunea Europeană.

Descarcă